Werkwijze

Bij ons kunt u terecht voor het volledige proces vanaf het initieel ontwerp, de installatie tot en met het onderhoud. Ons proces voor uw nieuw energie-systeem, installatie of domotica-systeem verloopt in verschillende fases.  

Afspraak maken

Fase 1: Intake – realistisch en gericht advies

Hoe ziet u het voor zich? In welke ruimtes wilt u welk gemak? Welk energieverbruik heeft het pand, welke verbruikerscomponenten zijn aanwezig? Hoe wilt u uw domotica bedienen? Welke eisen stelt u aan het lichtontwerp? In de intakefase bespreken we alle mogelijkheden en de randvoorwaarden met de projectverantwoordelijke. We nemen uw eisen en wensen op elk vlak door. In deze fase geven we u gericht advies over oplossingen. Wij kennen alle opties op het vlak van enerige, installatie en domotica en hebben de nieuwste technieken in huis. In overleg met u bepalen we of een gedetailleerde calculatie nodig is.

Fase 2: Ontwerp – naadloos geïntegreerde domotica

Maestr vertaalt uw eisen en wensen en de bouwtechnische randvoorwaarden in een ontwerp. We adviseren over de optimale plaatsing van aansluitingen en componenten in de ruimtes. Samen maken we de keuze voor de beste oplossingen voor uw situatie. We borgen dat we de systemen naadloos integreren in uw project. Om dit te bereiken stemmen we af met elke betrokken discipline. We maken een overzicht van alle functionaliteiten en leggen elk aspect en elke afspraak vast. Elke betrokken partij weet precies uit welke elementen de systemen bestaan, zo voorkomen we verrassingen in de uitvoering.

Fase 3: Installatie – volgens afspraak, technisch perfect

Maestr verzorgt de installatie van uw nieuwe systeem volgens de afspraken die we met u hebben gemaakt in fase 1 en 2. We hebben deze discipline in eigen huis, géén inhuur van externe partijen. Dit zorgt dat de (in)bouw technisch perfect is en volgens afspraak verloopt. Voorafgaand en tijdens de installatie stemmen we af met de projectverantwoordelijke, aannemer en/of de architect.

Fase 4: oplevering –controle en uitleg

Bij de oplevering controleren we alles: programmatuur, de apparatuur en de werking van alle functionaliteiten. U krijgt een heldere uitleg over de praktische werking en bediening van uw nieuw systeem. Maestr beantwoordt al uw vragen.

Fase 5: follow up – optimaliseren van het systeem

We weten uit ervaring dat specifieke wensen pas duidelijk zijn nadat u uw nieuw energie of domotica-systeem een aantal weken gebruikt. Maestr komt daarom altijd een paar weken na de oplevering bij u langs. U deelt uw ervaring met de bedieningen de mogelijkheden van het toegepaste systeem. Zo nodig passen we zaken aan en optimaliseren we instellingen.

Service en onderhoud

Service en onderhoud hebben we in eigen beheer. Maestr biedt diverse contractvormen aan. U heeft voor uw onderhoudscontract altijd te maken met één aanspreekpunt. We informeren u graag over de mogelijkheden.

Afspraak maken